LADDA NER KÖPVILKOR FÖR UTSKRIFT

Köpvillkor

Köp

Vid beställning har CG Nord AB/556425-0578 ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att full betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara minst 18 år. Under 18 år krävs målsmans underskrift.

Garanti

Vi lämnar 1 års garanti mot fabrikations- eller materialfel och 3 års reklamationsrätt enligt Konsument köplagen från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara alltid din faktura/kvitto då det gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du har mottagit varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. CG Nord AB förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den.

Pris

Priserna är exkl. moms om inte annat anges. Med reservation för felskrivningar.

Frakt

Fraktkostnad till kommer på samtliga varor om inte annat anges.

.

Betalningsvillkor

Förskottsbetalning kan göras till vårt BG konto: ???-????

Faktura, endast företag.

Betalningsvillkor upp till 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 2% per månad + gällande referensränta.

.

Leveransvillkor

Leveranstider

Leverans sker inom 3 dagar efter vi har fått din beställning, om varan finns på lager. Vi skickar med Schenker, eller Posten.

Skadat gods

Kontrollera ditt gods när du tar emot den. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta direkt till transportören och till oss. Vid dold skada anmäler du det till transportören inom 5 dagar. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Hos våra frakt leverantörer kan du hämta skadeblankett.

Ångerrätt och Öppet köp

Du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Du får inte ha använt eller provkört varan, Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakt och returfrakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. På reservdelar finns ingen bytesrätt. Ångerblankett

Telefon: 0321-50053 | E-post: cg.nord.ab@telia.com

.

Reklamationsvillkor

Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det i det emballage och förpackning som den skickades i. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Vanligt slitage ersätts ej. Vi reserverar oss att reparera produkten eller byta ut den. CG Nord AB ersätter ej förlorade intäkter, stillestånd, resekostnader om detta ej avtalats med oss. Telefon: 0321-50053 | E-post: cg.nord.ab@telia.com

Återbetalningar

Återbetalningar sker till Bankgiro, Bankkonto eller Postgiro. Återbetalningen sker inom 30 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.